۲۷ مهر, ۱۳۹۸

کامران گنجی مقاله 19

من کامران گنجی هستم، نویسنده کتاب "تو خمیر بازی دیگران نیستی" و مدرس دوره‌های افزایش اعتماد به نفس و عزت نفس